Chi-Chi Ude | Regulamin
7681
page-template-default,page,page-id-7681,qode-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick child-child-ver-1.0.0,brick-ver-1.7.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Regulamin

(Zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dn.30 maja 2014 roku )

§1.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym chichiude.com. a złożenie zamówienia oznacza zgodę zamawiającego na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
Sklep internetowy działający pod adresem www.chichiude.com, prowadzony jest przez Firmę Chi-Chi Ude Rosaline, z siedzibą Warszawie pod adresem: ul. Krucza 51/81A, 00-022 Warszawa (02-202), wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta stołecznego Warszawy pod numerem NIP: 7010139200, nr Regon: 146957259.

§2.

Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie objęte są pełną gwarancją producenta.

§3.

I.Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez stronę internetową Sklepu,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie – pod numerem dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku złożenia zamówienia przez stronę internetową sklepu, umowa sprzedaży zawierana jest w momencie wysłania przez serwis chichiude.com automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Wiadomość zawiera listę zamówionych towarów, łączną wartość zamówienia, termin realizacji, sposób dostawy, warunki płatności oraz informacje dodatkowe.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Ceną wiążącą obie strony transakcji jest cena oferowanych produktów obowiązująca w momencie zawierania umowy. Wszystkie ceny podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

8. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 7 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub kartą kredytową lub przelewem).

9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu telefonicznie lub przez e-mail.

11. Produkty „odzież i dodatki” oferowane przez firmę Chi-Chi Ude Rosaline są produktami unikatowymi, co oznacza, że występują w pojedynczych egzemplarzach. W przypadku produktów oznaczonych w sklepie jako „produkt na zamówienie”, należy wziąć pod uwagę, że będą to produkty podobne do tych, których zdjęcie zamieszczamy w sklepie internetowym, nie zawsze jednak identyczne. Nowy wykonany produkt może różnić się wzorem tkaniny i nieznacznie kształtem, od produktu wybranego przez Kupującego.

12. Większość produktów Chi-Chi Ude jest dostępna tylko na indywidualne zamówienie.

13. Termin realizacji produktu wykonywanego na zamówienie Klienta trwa zazwyczaj do 3 tygodni od momentu podania przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji do jego wykonania (np. wymiarów, wzorów tkaniny, rodzaju dodatków, itp.) i wpłacenia na konto pieniędzy za produkt.

14. Odzież i dodatki wykonywane na zamówienie klienta, wg jego szczególnych specyfikacji, nie podlegają zwrotowi ani wymianie zgodnie z Ustawą o prawie konsumenckim z dn. 30 maja 2014 roku, rozdz. 4, art. 38, pkt. 3

II. Dostawa zamówień

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wyraźne życzenie Klienta, na adres wskazany w zamówieniu przez Klienta.

2. Wysyłka towaru dostępnych od ręki następuje w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia zależy jednak od dostępności wybranych produktów, wybranej formy płatności i sposobu dostawy oraz kraju, do którego wysyłany jest towar.

3. W przypadku artykułów oznaczonych jako „produkt dostępny na zamówienie” czas, jaki upłynie od złożenia zamówienia do jego wysyłki może się wydłużyć w zależności od typu produktu i czasu potrzebnego na jego wykonanie i jest on ustalany indywidualnie, zazwyczaj jednak nie przekracza 3 tygodni.
Informację o czasie wysyłki przedmiotu Zamawiający otrzyma od nas mailem po złożeniu zamówienia. Może również skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, w celu ustalenia terminu wysyłki jeszcze przed złożeniem zamówienia.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5. Wydając towar Sklep wydaje dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT.

III. Zasady dokonywania płatności

1. Kupujący może wybrać spośród następujących form płatności:
a). Przelewem na konto bankowe sklepu,
b). Kartą kredytową lub przelewem elektronicznym (operatorem płatności bezgotówkowych jest serwis PayU)

2. Łączna kwota do zapłaty przez kupującego to wartość towaru plus koszt jego dostarczenia. Koszt spedycji uzależniony jest od wielkości zamówienia, wybranej formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki.

3. Termin płatności to 7 dni roboczych – jeśli pieniądze nie wpłyną na konto po upływie tego czasu, zamówienie zostaje anulowane.

4. Zarówno w przypadku klientów z kraju, jak i z zagranicy, płatność przyjmujemy tylko w złotówkach. Wszystkie dodatkowe opłaty nakładane przez kraj odbiorcy na przesyłkę z Polski i formalności związane z odbiorem jej z urzędu celnego obciążają kupującego. Powinien on przed złożeniem zamówienia zapoznać się z obowiązującymi w jego kraju przepisami dotyczącymi opłat granicznych, podatków i ceł na towary sprowadzane z Polski.

5. Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego projektu. W takim przypadku projekt i cena są ustalane indywidualnie drogą mailową. Prosimy o kontakt na podany e-mail. Termin realizacji tego typu zamówień będzie wydłużony, zależnie od stopnia skomplikowania. Zamówienia takie nie podlegają zwrotom ani wymianie.

§4.

I. Zwroty, wymiana towaru, reklamacje

I.1. ZWROTY I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z art. 27 rozdz. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawarte jest w FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (pobierz) zgodnym ze wzorem zawartym w Ustawie o prawie konsumenckim z dn. 30 maja 2014 roku, który to formularz, po wypełnieniu, należy przesłać na adres mailowy lub stacjonarny firmy Chi-Chi Ude Rosaline w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania, powinien też być zapakowany w oryginalne opakowanie. Pudełko firmowe powinno być czyste i niepogniecione. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

3. Konieczne jest dołączenie do paczki ORYGINAŁU PARAGONU FISKALNEGO oraz wypełnionego FORMULARZA WYMIANY LUB ZWROTU (pobierz)dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 rozdz. 4 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Klienta wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić FORMULARZA WYMIANY LUB ZWROTU (pobierz) dostępny na stronie internetowej Sklepu.

6. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sklep.

7. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. Zgodnie z Ustawą o prawie konsumenckim z dn. 30 maja 2014 roku, rozdz. 4, art. 32., Sklep zwraca Klientowi w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

I.2. REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sklep odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową przed odesłaniem wadliwego towaru.

3. Podstawą do reklamacji jest oryginał paragonu fiskalnego dołączany do każdego zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie przed wysyłką, czy paragon został dołączony do zwrotu.

4. Koszty przesyłki ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru, lub braku możliwości ponownego uszycia) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Reklamując zakupiony towar należy dołączyć do paczki paragon fiskalny i FORMULARZ REKLAMACJI (pobierz), dostępnego na stronie, z dokładnym opisem, czego dotyczy reklamacja i wysłać na adres: Chi-Chi Ude Rosaline, ul. Krucza 51/ 81A, 00-022 Warszawa.

§5.

I. Ochrona danych osobowych

I. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia w sklepie chichiude.com jest równoznaczne z:
– przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
– wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Dz. U. Nr 101/2002 poz.926 – tekst jedn.).
– Klient może wyrazić dodatkową, nieobowiązkową zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowościach, promocjach i działalności chichiude.com (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 Dz. U nr 144 poz.1204 z późn. zm.). Zgodę na przesyłanie informacji można wycofać w dowolnym momencie powiadamiając nas o tym mailem na adres e-mail: kontakt@chichiude.com
2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://chichiude.com/polityka_prywatnosci/

II. Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
Firma CHI-CHI UDE ROSALINE dokłada wszelkich starań aby publikowane w witrynie internetowej sklepu informacje były aktualne i bezbłędne. Nie gwarantujemy jednak, że dane nie zawierają uchybień i błędów, dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt ze sklepem na adres kontakt@chichiude.com.
Znaki towarowe producentów, loga firm, znaki graficzne, nazwy własne oraz zdjęcia, próbki dźwiękowe i audio-wizualne są własnością ich prawnych posiadaczy. Jakakolwiek forma kopiowania, reprodukowania całości lub części serwisu bez zgody właściciela jest zabroniona.

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
9.4. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”. lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”; a w przypadku umowy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli firmę CHI-CHI UDE ROSALINE, z siedzibą pod adresem: ul. Krucza 51/81A, 00-022 Warszawa (kontakt: kontakt@chichiude.com, tel. +48 537 575 335 lub +48 537 575 332) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.chichiude.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam nabytą rzecz pod adres: Chi-Chi Ude Rosaline, ul. Krucza 51/81A, 00-022 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.